Veřená zakázka

III/34431 Klokočov – most ev. č. 34431-1

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
44212120-6 - Mostní konstrukce,
45221100-3 - Stavební úpravy mostů,
45223500-1 - Železobetonové konstrukce,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je oprava mostu ev. č. 34431–1 v intravilánu obce Klokočov v okrese Havlíčkův Brod. Most převádí krajskou silnici III/34431 přes bezejmenný levostranný přítok řeky Chrudimky. Staničení je km 2,167. Bude se jednat o přebudování vlastního mostu a navazujících úseků krajské silnice III/34431. Celková délka úpravy krajské komunikace bude 25,00 m, včetně mostu. Stávající směrové, výškové i šířkové řešení silnice zůstane zachováno. Založení mostu bude plošné na vrstvě výplňového betonu. Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu bude tvořena monolitickým železobetonovým uzavřeným rámem o jednom poli.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.12.2022