Veřená zakázka

Silnice III/4682 – rekonstrukce mostu ev. č. 4682-2 přes místní potok před obcí Vendryně

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v demolici mostu ev. č. 4682-2 před obcí Vendryně a jeho nahrazení mostem novým. Nový most je navržen jako přesypaná železobetonová prefabrikovaná klenba s plošným založením. Délka mostu je 4,843 m, délka přemostění 3,585 m. Šikmá šířka mostu je 19,49 m. Koryto pod mostem bude zpevněno lomovým kamenem do betonu ukládaným na štět s ponecháním spár na proštěrkování. Součástí stavby jsou také svodidla a zábradlí výšky 1,1 m. Úprava stávající silnice III/4682 je navržena v kategorii S 7,5 s živičnou vozovkou. Odvodnění bude prováděno do stávajících silničních příkop. Úprava silnice bude provedena v rozsahu 10,0 m před a za mostem. Předpokládaná lhůta výstavby je stanovena na 110 kalendářních dnů (hodnotící kritérium), přičemž dílo je dokončeno předáním veškerých podkladů pro uvedení díla do plnohodnotného provozu, tj. pro vydání kolaudačního souhlasu.
Požadována jistota ve výši 117.000 Kč viz zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.01.2023