Veřená zakázka

Revitalizace zeleně v obci Velký Osek

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
45112700-2 - Krajinné úpravy,
77211400-6 - Kácení stromů,
77211600-8 - Vysazování stromů,
77314000-4 - Služby při údržbě pozemků,
77315000-1 - Vysazování
Popis:

Veřejná zakázka předpokládá obnovu polní cesty, alejí a doprovodné vegetace v extravilánu obce Velký Osek. Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti pro provedení stavby. Cílem návrhu je obnova původní krajinné struktury v podobě dvou polních cest a obnova doprovodné vegetace polních cest a okolí vodní nádrže “Písák.“ Předkládaným návrhem se snažíme zlepšit nízkou biodiverzitu a ne zcela ideální strukturu krajiny, která je způsobena dominantním zastoupením orné půdy v extravilánu obce Velký Osek. Proto i menší ucelené plochy zeleně mají pro krajinu velký význam. Cílem je také zvýšení prostupnosti krajiny. Doprovodná vegetace v krajině zajišťuje útočiště různým živočišným druhům, přispívají včelařům, vytváří specifické biotopy, příznivě ovlivňují místní mikroklima – mimo jiné také poskytují stín, poslouží jako větrolamy, přispívají k orientaci v krajině. V případě ovocných stromů zajišťují lidem ovoce. Obnovou této vegetace dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v oblasti a částečně i k návratu historické krajinné struktury, jak dokládá historický průzkum jednotlivých lokalit.
Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace – probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. a s výsadbou nové
vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a neperspektivitě odstraněna. Návrh druhového složení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality a výběru starých regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Obnoveny budou také travo-bylinné porosty. Návrh respektuje stávající ÚPD. Všechny parcely řešeného území jsou v majetku obce nebo jsou ošetřeny smluvně se souhlasem s projektem. Celkem bude na k. ú. Velký Osek vysazeno 226 ks stromů (z toho 133 ks ovocných a 93 ks listnatých stromů), a založeno 2383 m2 travo-bylinných porostů. Obnoveno bude 1 722 m (3 894 m2) polních cest technologií travnatých cest.
• POLNÍ CESTA – 81 ks stromů (68 ks ovocných, 13 ks listnatých), 958 m2 travo-bylinných porostů, 1213 m
polní cesty (3045 m2 - typ A 897 m2 a B 2151 m2)
• CESTA K PLAVEBNÍ KOMOŘE – 30 ks stromů (9 ks ovocných, 21 listnatých)
• SLEPÁ POLNÍ CESTA – 20 ks stromů (20 ks listnatých), 128 m2 travo-bylinných porostů
• POLNÍ CESTA K TONICI – 38 ks stromů (14 ks ovocných, 24 ks listnatých), 827 m2 travo-bylinných porostů, 449 m polní cesty (669 m2)
• PÍSÁK – 19 ks stromů (9 ks ovocných, 10 ks listnatých), 653 m2 travo-bylinných porostů,60 m polní cesty (180 m2)
• K MOTOKROSU – 5 ks stromů (5 ks listnatých)
• K LESU – 33 ks stromů (33 ks ovocných)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.05.2021