Veřená zakázka

Revitalizace prostranství kolem cesty Svídnice – Deblice – Venkovní hřiště II

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování dvou venkovních hřišť, hřiště na pétanque a workoutového hřiště, kolem polní cesty Svídnice – Deblice.
Hřiště pro pétanque bude umístěno v severní části pozemku delší stranou podél hranice s pozemkem p. č. 55/5, kde je terén rovinatější. Okraj hřiště bude od hranice pozemku vzdálen 4 m. Celkové půdorysné rozměry hřiště jsou 15,25 m x 6,25 m, vnitřní rozměr hrací plochy je oficiální dle České asociace pétanque klubů 4 m x 15 m, stejně jako navržené souvrství hrací plochy. Hrací plocha bude od okolí oddělena dřevěným obdélníkovým rámem s rozměry odpovídajícími hrací ploše a s výškou 250 mm (150 mm nad povrch hrací plochy). Podrobná specifikace hřiště pro pétanque je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1a této výzvy.
Workoutové hřiště bude umístěno jižně od hřiště na pétanque v rovinatějším terénu. Výškově bude položeno cca 2,2 m nad hřištěm pro pétanque. Hřiště bude mít čtvercový půdorys 12 x 12 m, vnitřní rozměr zpevněné plochy bude 10 x 10 m. Pryžová dopadová plocha bude tvořena dlaždicemi z recyklované pryže černé barvy, které mezi sebou budou spojeny sponami, kterými budou i ukotveny v terénu. Po osazení by měl materiál přirozeně zarůst trávou. Použitá dopadová konstrukce bude mít atest dle normy EN 1177:2008 do výšky pádu 3,0 m. Okolo dopadové plochy bude vytvořen lem o šířce 1 000 mm, který bude opatřen vrstvou ornice tl. 50 mm a oset travním semenem. Podrobná specifikace workoutového hřiště je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1a této výzvy.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž i dodávka a montáž, resp. instalace cvičebních prvků na workoutové hřiště, jejichž přesná specifikace je uvedená v příloze č. 1b této výzvy. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel poptává níže uvedené cvičební prvky:
• elipsové zařízení (1 ks)
• surfovací zařízení (1 ks)
• hrazdy (hrazda trojitá) (1 ks)
• most (1 ks)
• bradla (1 ks).
Upevnění jednotlivých cvičebních prvků bude do betonových patek.
Proti zamezení vtoku povrchové dešťové vody bude na jižním okraji hřiště vybudován odvodňovací příkop, kterým bude voda odvedena mimo prostor hřiště.
Podkladem pro realizaci předmětu plnění je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Liborem Kouříkem, IČO: 046 90 451, která tvoří přílohu č. 1a výzvy k podání nabídek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.07.2024