Veřená zakázka

Přístavba mateřské a základní školy Praha 5

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45214100-1 - Stavební úpravy budov mateřských škol,
45214210-5 - Výstavba základních škol
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba a rozšíření stávající mateřské a prvního
stupně základní školy, kdy dojde k navýšení kapacity oproti stávajícími stavu o 60 dětí do
MŠ a 102 žáků do ZŠ.
Přístavba bude umístěna v půdorysné stopě stávající mateřské školy. Půdorysná stopa
bude na západní a jižní straně v přízemí rozšířena tak, aby vnitřní program splnil
požadované kapacity na nové využití školky a propojení se stávajícím vedlejším
objektem školy. Rozšíření základní školy pak bude ve dvou patrech nad mateřskou
školou. Pevné objemy s výukovým programem jsou v exteriéru doplněny o lehké
předsazené konstrukce. Ty nesou stínící systém, popínavou zeleň, balkony, herní prvky a
objemově sjednocují celý soubor hmot. Hlavní hmota stavby tvoří kompozice plné fasáda
s okenními otvory. Lehká předsazená konstrukce v kontrastu s těžkou hmotou působí
hravě a uměřeně k funkci objektu.
Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která tvoří
přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  04.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.08.2024