Veřená zakázka

Místní komunikace Střítež

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova místních komunikací Obce Dolní Kralovice v místní části Střízež. Místní komunikace jsou napojeny na stávající silnici III. tř. 11232. Místní komunikace (evidované pod označením 20c, 21c, 22c, 23c, 24c, 25c dle pasportu komunikací) prochází obcí Střítež, vč. návesních prostor a navazují na ně další účelové komunikace. V rámci oprav dojde k očištění, odfrézování, vyrovnání a vyspravení nerovností, ošetření spojovacím postřikem a položení asfalto-betonového povrchu. Napojení na stávající komunikace bude plynulé. Případné dorovnání na okolní nezpevněné plochy bude provedeno recyklátem a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.07.2024