Veřená zakázka

Revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

V souladu s prioritami postupu realizací PSZ budou realizovány stavby, jejichž cílem je zadržení vody v krajině a zlepšení vodních poměrů v krajině. Realizace stavebních prací dle projektové dokumentace bude mít vliv na životní prostředí. Stavbou dojde k vytvoření mnoha nových biotopů a bude podpořeno zadržování vody v krajině. Dále bude zpomalen odtok vody z lokality. Vegetační úpravy zahrnují nezbytné kácení a výsadbu stromů.
Účelem revitalizace Černého potoka jsou přírodě blízká opatření, které mají připravit vhodné podmínky pro znovu obnovení přirozeného vývoje toku. Nová trasa toku bude vedena co nejblíže původní historické trase koryta. Původní délka řešeného území bude prodloužena o 94 m. Nové koryto bude mít pozvolnější sklon.
V místě křížení původního toku s novým jsou navrženy průtočné tůně. V místě výtoku z tůně a nárazového břehu je navrženo kamenné opevnění pro zabránění možného vymílání. Tůně budou prováděny jako zemní se sklonem břehů 1:3 - 1:8. V místě zbudovaných tůní bude stávající kamenné opevnění odstraněno a opětovně využito.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.05.2021