Veřená zakázka

ZŠ Bratrství – oprava kanalizace – II. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je výměna stávajícího venkovního kanalizačního potrubí od objektu tělocvičny v areálu ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem. Dle provedených kamerových zkoušek bylo zjištěno, že kanalizace je na více místech poškozená. Stávající kanalizace ústí z objektu tělocvičny ve dvou místech. Nové kanalizační potrubí bude z důvodu těchto dvou napojení vedeno částečně podél objektu tělocvičny (14 bm) a poté ke kanalizační šachtě před objektem kuchyně a jídelny (20 bm). Podél tohoto objektu pak k další šachtě, vzdálenost je 37 bm. V tomto úseku je potřeba napojit i dva dešťové svody. Nové kanalizační potrubí bude provedeno z trub PVC DN160, na lomových místech budou osazeny revizní šachty v počtu 3 ks. Výkop pro položení nového potrubí bude proměnné hloubky od cca 1 m do 2,5 m. Součástí nabídky bude i přepojení dešťové kanalizace do kanalizace splaškové v délce cca 3 bm a hloubce 2,5 m. Všechny povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu (vyhrabání zeleně, zatravnění), komunikace pak bude dosypána jemným kamenivem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.04.2021