Veřená zakázka

Rekonstrukce VZT a radiochem. laboratoří budovy ČMI OI Praha - 2

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45214610-9 - Výstavba laboratoří
Popis:

Předmětem zakázky je: - Celková rekonstrukce vzduchotechniky a radiochemických laboratoří budovy ČMI OI Praha, Radiová 1288/1a, 102 00 Praha 10 – Pavilon měření, instalované v roce 1989, stavební úpravy a vybavení laboratoří na podlaží 1.NP (m.č. 7,8,9,10,11), včetně úpravy hygienické smyčky (m.č. 6). - Celková oprava a zateplení střechy na celé budově. - Demontáž a likvidace kontaminovaných zařízení a vyřazování kontaminovaných odpadů - Montáž a instalace VZT zařízení, zaškolení obsluhy - Provedení veškerých zkoušek a předání dokladů, nezbytných pro užívání díla (revize, prohlášení o shodě, atesty apod.) a další činnosti vymezené ve výkazu výměr a soupisu prací a dodávek. - Zajištění radiační ochrany v plném rozsahu pro externí pracovníky, kteří se podílejí na realizaci zakázky dle §79, odst. 2a), a dle §79 odst. 6 a 8 atomového zákona (AZ). Součástí zajištění radiační ochrany v plném rozsahu je mimo jiné i vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany (dále také „soustavný dohled“) dohlížející osobou a osobami s přímým dohledem nad radiační ochranou. Zadavatel zajišťuje pouze povinnosti, které mu AZ ukládá explicitně jako provozovateli kontrolovaného pásma, jejichž výčet je uveden v Příloze č. 4 Informace o povinnostech vyplývajících z AZ (atomového zákona) pro dodavatele a zadavatele - Nakládání s radioaktivním odpadem Předmět zakázky je pracovištěm III. kategorie podle zákona č. 263/2016 Sb. a druhé kategorie dle zákona č. 258/2000 Sb.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.06.2024