Veřená zakázka

EGC - opravy požárně bezpečnostních zařízení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejně zakázky je závazek dodavatele provést opravu požárně bezpečnostních zařízení v technických prostorách Energocentra Pražského hradu, zejména nikoliv však výhradně se jedná o opravu protipožárních ucpávek a těsnících systémů a opravu, resp. výměnu požárních uzávěrů, mechanickou přípravu pro přídružné magnety a pro následné zapojení EPS u vybraných protipožárních dveří, instalace samočinného autonomního práškového hasicího systému ve vybraném prostoru Energocentra, součástí plnění je také provedení výchozí revize elektroinstalace a provedení příslušných výchozích kontrol provozuschopnosti a zkoušek dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, vzniklý odpad musí být ekologicky zlikvidován. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.01.2022