Veřená zakázka

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45232300-5 - Stavební a pomocné práce pro telefonní a telekomunikační vedení,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem stavebních prací je celková úprava zpevněných ploch komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, pokládkou trubek HDPE, vodovodu a kanalizace vč. přípojek v řešeném území včetně vazeb na okolní nemovitosti a komunikace. Stavební práce předpokládají odstranění stávajících povrchů, dále budou provedeny stavební objekty technické infrastruktury a nakonec komunikace s odvodněním. Následně budou realizovány zpevněné plochy komunikací s úpravou okolního nezpevněného terénu. Vzhledem k tomu, že realizace veřejné zakázky probíhá v nepřerušeného městského provozu, je součástí předmětu veřejné zakázky i zajištění nezbytných objízdných tras, veškerých souvisejících dopravních opatření a zabezpečení maximálně možných bezpečnostních opatření.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.01.2022