Veřená zakázka

Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – etapa VI.C a část etapy VI.B

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45223300-9 - Výstavba parkovišť,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45233123-7 - Výstavba vedlejších komunikací,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch s navrženými parkovacími místy po pravé straně mezi panelovými domy (celkem 20 míst) – objekty SO 102.3 a SO 102.4 etapy VI.B a rekonstrukce cestní sítě kolem dětského hřiště (SO 103 – etapa VI.C). Součástí plnění je také rekonstrukce veřejného osvětlení a odvodnění zpevněných ploch.
Před zahájením stavby provede zhotovitel podrobné zpracování DIO, které nechá odsouhlasit DI PČR v Chebu a předloží jej na vědomí zadavateli a na jeho základě zajistí zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.05.2021