Veřená zakázka

Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení ZŠ Přerov, Želatovská 8

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení Základní školy Přerov, Želatovská 8. Jedná se o změnu dokončené stavby objektu ZŠ Želatovská 8, v Přerově. Škola se skládá ze 3 vzájemně propojených částí ve tvaru písmene „Z“. Hlavní učebnová část školy má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží, na tuto část z jedné strany navazuje jednopodlažní objekt tělocvičny a ze strany druhé část jídelny a družiny, která má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Hlavní učebnová část je s objektem družiny propojena krátkým jednopodlažním koridorem. V jednotlivých podlažích hlavní učebnové části jsou umístěna hygienická zařízení pro chlapce a dívky. Ve třídách a kabinetech jsou osazena umyvadla s výtokem studené vody. Projekt řeší kompletní výměnu rozvodů kanalizace a vody a s tím spojené stavební práce. Součástí dokumentace je také oprava stávající trasy vnějšího vodovodu od vodoměrné sestavy v podzemní šachtě do objektu ZŠ, ve stávající trase. Stavba bude rozdělena na tři samostatné stavební objekty: SO 01 – Budova školy a školní družina SO 02 – Školní jídelna 0000004 – Oprava kanalizačních přípojek Ve vodoměrné šachtě bude doplněna nová samostatná vodoměrná sestava pro SO 02 – Školní družinu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.01.2022