Veřená zakázka

Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů,
45221119-9 - Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
Popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu na místní komunikaci přes řeku Odru v místní části Loučky nad Odrou. Stávající most je řešen jako ocelová konstrukce. Původní most nevyhovuje z hlediska fyzického stavu. Z tohoto důvodu je nutné provést rekonstrukci mostu za účelem dosažení prodloužení životnosti a únosnosti. Nový most je řešen jako spřažená železobetonová deska, která bude uložena na stávající nosné konstrukci (I profil 500). Stávající úložné prahy opěr budou odbourány na požadovanou výšku a nově vybetonovány. Stávající ocelové konstrukce budou ošetřeny nátěrovým systémem. Po dobu rekonstrukce mostu bude nutné zachovat dopravu. Z důvodu rekonstrukce mostu přes řeku Odru bude rovněž realizována provizorní přeložka vodovodního řadu (po ukončení rekonstrukce mostu bude vodovod znovu umístěn pod římsu mostu za pomocí objímek a táhel a provizorní přeložení vodovodu s ocel. konstrukcí a bet. patkami bude demontováno). Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.06.2024