Veřená zakázka

Rekonstrukce místních komunikací v obci Kaly - 1. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45232410-9 - Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí,
45232440-8 - Stavební práce pro kanalizační potrubí,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233123-7 - Výstavba vedlejších komunikací,
45233140-2 - Práce na stavbě silnic,
45233142-6 - Práce na opravě silnic,
45233220-7 - Povrchová úprava silnic
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě místních komunikací obce Kaly. Jedná se o stavby dopravní infrastruktury, které budou zajišťovat dopravní obsluhu místní obytné zástavby rodinných domů. V rámci rozsahu stavby bude kompletně vybourána a odstraněna stávající jednotná kanalizace včetně stávajících odvodňovacích zařízení a bude urychlen odtok srážkových vod z povrchu. Aby nedocházelo při přívalových deštích k zahlcení jednotné kanalizace, jsou navrženy parkovací plochy a sjezdy s krytem z betonové dlažby s distančníky a odvodňovací zařízení (uliční a liniové vpusti) jsou napojeny do jednotné kanalizace přes zasakovací a retenční (transformační systém).

Celý projekt bude sestávat z těchto částí:
1) Komunikace III (SO 103)
2) Komunikace IV – 1. část (SO 104.1)
3) Svislé dopravní značení (SO 105)
4) Oprava kanalizace – stoka B – 1. část (SO 302.1)
5) Oprava kanalizace – stoka C (SO 303)
6) Oprava kanalizace – stoka D (SO 304).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.03.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.04.2024