Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce komunikace a chodníku v lokalitě Čihadlo v Litovli

Číslo ve věstníku:
P21V10000099
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této VZ je rekonstrukce komunikace a chodníku v lokalitě Čihadlo v Litovli. Část A - Litovel, park Míru – chodník Investice řeší nový chodník přes park, který je navržen v šířce 3,0 m v trase stávajícího již nevyhovujícího povrchu z litého asfaltu a stavbu nového chodníku v šířce 1,5 m od křižovatky ulic 1. máje a Čihadlo do ul Švédská. Nové konstrukce chodníků jsou navrženy ve skladbě 20 cm vrstva štěrkodrti a 20 cm vibrovaného betonu s ocel. výztuží, krátký úsek napojení chodníku do ul. Švédská je navržen z žulové dlažební kostky 6/6 (mozaika). Sanace aktivní zóny (vrstva ze štěrkodrti fr. 0-125) 300 mm, únosnost E def. 2 = min. 45 MPa, CBR > 15%, pokud bude splněna únosnost, tak vrstva sanace ze štěrkodrti nebude provedena. Celková délka nově zbudovaných chodníků bude cca 175 m. Nový povrch chodníku z litého betonu bude ohraničen ocelovými obrubníky, které budou zároveň příčně rozdělovat chodníky kvůli dilataci. Součástí stavby bude umístění 5 ks nových laviček. Část B, C - Revitalizace historického centra – V. etapa Smyslem stavby je provedení nových povrchů komunikace a stavby chodníku s napojením na stávající vjezdy v Litovli od křižovatky ulic Jungmannova, Havlíčkova, Švédská po ulici Čihadlo. Stávající asfaltový povrch bude odstraněn, budou odtěženy vrstvy pod komunikací, chodníkem a vjezdy, budou provedeny konstrukční vrstvy pod komunikací a chodníkem, stávající betonové obruby budou nahrazeny žulovými a povrch bude zadlážděn žulovými kostkami v komunikaci a žulovou mozaikou v chodníku. Součástí stavby bude pokládka kabelu a 2 ks stožáru VO a položení kabelu a reproduktoru městského rozhlasu.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 10.03.2021 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.