Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Chodníky u BD Mokrá 318-321


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
STÁVAJÍCÍ STAV chodníků je neuspokojivý. V řešené oblasti se nachází několik různých materiálů a technologií povrchové úpravy chodníku. V rámci údržby bude degradovaný materiál odstraněn do hloubky potřebné k vytvoření nových ložných vrstev. Pochozí úprava bude sjednocena a navázána bez přechodů na stávající chodníky se zámkovou dlažbou. Šířky chodníků po úpravě budou vyhovovat normě, tedy min. 150 cm. Ve většině případů však bude šířka 200 cm. Po úpravě budou v řešené oblasti chodníky zhotoveny ze zámkové dlažby typu parkety. Jako obruby budou použity zahradní betonové obrubníky oddělující chodník a trávník.

POPIS ÚPRAVY Veškeré chodníky v zájmovém území, které jsou tvořeny betonovou dlažbou, případně litým betonem (barevně vyznačené ve výkresu č. 2), budou odstraněny i se všemi ložnými vrstvami a na místo nich budou zhotoveny nové konstrukce s pochozí úpravou zámkové dlažby – typ parkety. Takto upravené chodníky budou přímo navazovat na stávající chodníky se zámkovou dlažbou. V místech, kde je současný chodník v nedostačující šířce dojde k rozšíření na min 150 cm. V místech, kde je současný chodník šířky 200 cm, bude tato šířka i nadále zachována, pouze dojde k úpravě konstrukce chodníku.
Bourací práce budou spočívat v odstranění stávajícího povrchu do hloubky potřebné ke zhotovení nové konstrukce chodníků. Kryt nově dlážděné části je navržen z betonové zámkové dlažby – úprava parkety. Pro ukončení dlažeb budou použity prefabrikované prvky – obrubníky (zahradní obrubníky) oddělující konstrukci chodníku a okolní trávu. Betonová dlažba bude barvou i typem odpovídat okolní zámkové dlažbě typu parkety. Veškeré napojení na stávající chodníky bude průběžné, bez přechodů a úrovňových rozdílů. Ostatní stavbou dotčené plochy budou ohumusovány a zatravněny. Jako podklad pro navržení konstrukce vozovky bude použit technický normativ výrobce dlažby.

Nově navržená konstrukce:
• Betonová zámková dlažba parketa přírodní 200x100x60 mm 6 cm
• Podkladní vrstva z drceného kameniva vel. 4-8 mm 4 cm
• Podklad ze štěrkodrti 15 cm
• Celkem 25 cm

Ukázka stávajícího stavu zámkové dlažby parkety. Nové chodníky budou shodného typu s průběžným napojením
Odstranění stávajících chodníků z plochy: Cca 100 + 50 + 20 + 35 + 40 + 5 = 250 m2
Dodatečné výkopové práce kvůli rozšíření nedostačující šířce chodníku na ploše: Cca 20 m2
Realizace nové chodníkové konstrukce na ploše: Cca 270 m2
Odhadovaný objem prací a materiálu:
• Výkopové práce cca 67,5 m3
• Podklad ze štěrkodrti cca 40,5 m3
• Podkladní vrstva z drceného kameniva cca 10,8 m3
• Betonová zámková dlažba parkety cca 16,2 m2 (270 m2)
• Délka betonových obrub cca 40,5 m2

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 23.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 04.03.2021 (15:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.