Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce hřiště v areálu TJ Sokol Pankrác, Praha 4, s osazením přetlakové haly s technologií


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace „DPS Přetlaková hala TJ Sokol Pankrác“, zpracované obchodní společností LCArch s.r.o., se sídlem Hodonínská 1239/6, 141 00 Praha 4 – Michle, IČO: 058 28 724, a dle soupisu prací, provést úpravu stávající hrací plochy víceúčelového hřiště a jeho zastřešení přetlakovou halou pro zimní období, která umožní celoroční provoz stávajícího víceúčelového hřiště. Na stávající povrch hřiště bude položena parozábrana z PE fólie. Na ní bude proveden dvojitý záklop z dřevovláknitých desek, který bude následně přetmelen a přebroušen. Poté bude na záklop celoplošně nalepena sportovní vinylová podlahová krytina. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude dále z důvodu osazení přetlakové haly doplněno a upraveno oplocení víceúčelového hřiště. Budou provedeny opravy a úpravy stávající konstrukce oplocení a všechny konstrukce budou nově natřeny na zelenou barvu. Kolem hřiště (přetlakové haly) bude dále zřízen okapový chodníček. U nezpevněného okolí bude lemován skrytým plastovým zahradním obrubníkem, u zpevněných dlážděných ploch bude lemován betonovým zahradním obrubníkem osazeným do betonového lože. V okapovém chodníčku se bude nacházet stávající drenáž hřiště. Její funkčnost bude zkontrolována a v případě potřeby budou poškozená potrubí vyměněna. Předpokládaný rozsah výměny potrubí je o délce 150 m. V rámci veřejné zakázky bude dále provedena nová zpevněná plocha s povrchem z velkoformátových betonových dlaždic, vč. podkladních vrstev z drceného kameniva. Plocha bude lemována betonovým zahradním obrubníkem. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž i rekonstrukce unimobuněk. Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci programu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Zadavatel pro vyloučení případných pochybností uvádí, že předmětem plnění veřejné zakázky NENÍ realizace plynovodního potrubí a silnoproudu, tzn. předmětem plnění této veřejné zakázky JSOU pouze objekty SO 03 a SO 04. Závazný podklad pro předmět plnění veřejné zakázky tvoří dokumentace „DPS Přetlaková hala TJ Sokol Pankrác“ zpracované obchodní společností LCArch s.r.o., se sídlem Hodonínská 1239/6, 141 00 Praha 4 – Michle, IČO: 058 28 724 a soupis prací, které jsou součástí zadávací dokumentace a tvoří její závaznou přílohu č. 1. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je dále vymezena v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum uzavření smlouvy, Datum zrušení VZ: 18.05.2020

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.