Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů II.


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba části cyklotrasy Odra Nisa v úseku Bílý Kostel nad Nisou - Chotyně, v lokalitě "U Hrabarů". Cyklotrasa je navržena v daném úseku extravilánem, souběžně s umělým vodním recipientem „MVE Dolní Suchá“ napájejícím malou vodní elektrárnu "U Hrabarů". Vzhledem ke složitým majetkoprávním poměrům byla stanovena trasa vedoucí v úpatí resp. úbočí vrchu Gronavka (325,6 m n.m.) vytvořeného meandrem Lužické Nisy, nad technickým provozem a malou vodní elektrárnou. Trasa stezky je vedena téměř výlučně po lesních pozemcích. Navazující úseky jsou vedeny po účelových pozemních komunikacích resp. polních cestách. Stavba se nachází v katastrálních území Bílý Kostel nad Nisou a Chotyně. Stavba cyklostezky je navržena jako obousměrná stezka pro cyklisty se zpevněným povrchem. Délka cyklostezky je 796 m. V km 0,000 – 0,420 je šířka vozovky cyklostezky 3,00 m (tj. 2,5 m s rozšířením ve stoupání a ve směrových obloucích oboustranně o 0,25m) a v km 0,430 – 0,790 je šířka vozovky cyklostezky 2,5 m. Navazující cyklotrasa - lesní cesta je navržena v délce 113 m s šířkou vozovky 3,0 m, Podél obou tras je navržena nezpevněná krajnice šířky 0,5 m, která umožňuje osazení zádržného systému s dodržením bezpečnostního odstupu 0,25 m. V rámci stavby bude provedena nová konstrukce vozovky, včetně zádržných a vodících systémů a prvků odvodnění. Součástí stavby bude též příprava dotčeného území, zejména kácení stromů rostoucích v trase cyklostezky a bránících její výstavbě a sejmutí lesní půdy v tomto prostoru. S ohledem na nutnost provádění zemních prací v horninovém prostředí typu R1 dle ČSN P 73 1005 bude docházet k rozpojování vysokopevnostní horniny typu granodiorit. Předpokládá se nutnost využití trhacích prací. Nové těleso je vzhledem k vedení cyklotrasy, kde je niveleta vedena po úbočí přilehlého vrchu Gronavka, dochází k nutnosti svahového odřezu vlevo, čímž se musí zajistit násypové těleso vpravo. Konstrukce zajišťující kromě stability násypového tělesa také stabilitu vlastního skalního svahu, je řešena pomocí železobetonového prahu umístěného v rýze na horním povrchu skalního podloží a kotveného pomocí mikropilot.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 22.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 11.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.