Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rozšíření knihovny a zázemí společenského sálu Kulturního domu v Hroznové Lhotě


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové modernizaci a rozšíření knihovny a zázemí společenského sálu kulturního domu v Hroznové Lhotě. Konkrétně se jedná o dvoupodlažní vestavbu ve vnitřním dvorku kulturního domu pro rozšíření prostor veřejné knihovny a zázemí společenského sálu – přípravnu a sklad včetně stavebních úprav navazujících místností ve stávajícím objektu. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro vydání provedení společného povolení a v dokumentaci pro realizaci stavby a výběr zhotovitele a názvem: „Rozšíření knihovny a zázemí společenského sálu Kulturního domu v Hroznové Lhotě“, zpracované generálním a hlavním projektantem: Ing. arch. Ivem Ondračkou, IČ 41023919, Veveří 160/51, 602 00 Brno, autorizovaný architekt - obor poz. stavby, územ. plánování, č. oprávnění 03522, která je spolu se soupisem prací přílohou č.5 zadávací dokumentace. Stavba bude realizována dle této projektové dokumentace (příloha č.5 ZD) a SOUHRNNÉHO položkového rozpočtu, jehož nedílnou součástí budou samostatně oceněné dílčí položkové rozpočty (příloha č. 2 ZD).

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 22.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 10.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.