Veřená zakázka

Rekonstrukce Finklova rybníka

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího vodního díla Finklova rybníka. Jedná se o odstranění stávajícího hrazeného bezpečnostního přelivu a vybudování nového pevného betonového nehrazeného bezpečnostního přelivu. Přelivná hrana bude provedena z kamenořezů, vnější líc stěny, zdi a desky dna budou obloženy kamenným zdivem/dlažbou. Dále bude provedena demolice stávající konstrukce vývaru pod vyústěním spodní výpusti, odstraněna gabionová zeď vybudovaná na konci potrubí. Stávající výpustné potrubí bude prodlouženo z důvodu vyrovnání vzdušného svahu a následně bude provedeno nové výtokové čelo zatrubnění a nová konstrukce vývaru, dosypání a vyrovnání vzdušního svahu hráze a provedení sanace stávajících sklepů (vyklizení sklepů, následné vyplnění prostorů neaktivovaným popílkem), zrušení stávajícího odběrného objektu pro závlahy, vybudování levého a pravého patního drénu, rekonstrukce dna a stěn vedlejšího bezpečnostního přelivu, dotěsnění návodní hrany koruny hráze (včetně možné překládky vedení veřejného osvětlení), očištění návodního svahu od vegetace a doplnění kamenného opevnění návodní strany hráze. Součástí díla je i odstranění (vytržení) 59 pařezů. Provedení náhradní výsadby v podhrází, která bude tvořit dubovou alej v podhrází na pozemku p.č. 1112. Vysazeny budou kvalitní sadařské výpěstky průměru kmene 12-14 cm ve výšce 1,3 m, včetně následné 3 leté péče o tuto výsadbu. Detailněji viz ZD, včetně příloh.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.02.2023