Veřená zakázka

III/10160 Zápy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je realizace opravy silnice spočívající ve výměně ložné a obrusné vrstvy v celém úseku s částečnou sanací vozovky. Bude provedeno vyčistění krajnic od nánosů, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 80 mm (v rozpočtu není započten sanační úsek od sil. č. II/245 k železničnímu přejezdu), čištění příkopů do 0,5m/3m s odvozem na skládku v délce 1000 m v problematických místech určených na místě stavby viz obr. níže tvar příkopu. V části od sil. č. II/245 k železničnímu přejezdu bude provedena sanace vozovky (upřesnění lokalizace na místě při předání staveniště), kdy dojde k odstranění žulové dlažby (kostky) s odvozem na deponii CMS Mochov a následně k výměně konstrukčních vrstev do hloubky 350 mm - celková plocha požadované výměny konstrukčních vrstev je 290 m2. V celém úseku pak bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16+, 16S v tloušťce 50 mm vyrovnávky a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S v tloušťce 50 mm, zřízení krajnic, obnova vodorovného dopravního značení v provedení barva / plast a osazení směrových sloupků. Součástí pokládky jednotlivých asfaltových vrstev budou spojovací postřiky, frézování a následné zalití dilatačních spár.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.02.2023