Veřená zakázka

Rampa u západního vstupu do budovy NZM Praha

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) je zhotovení a montáž vyrovnávací rampy u západního vstupu do budovy NZM, pobočka Praha, na adrese Kostelní 44/1300, Praha 7 – Holešovice.
V rámci prací má být zhotovena vyrovnávací rampa, která je navržená jako pomocná vyrovnávací rampa mezi hlavní dvoranou objektu NZM Praha a zadním hospodářským dvorem. Rampa je navržena ze tří spojených polích, samonosných, z ocelových rámů spojených svařováním do statického celku, každý díl má svoji podporu – stojka sloupu vetknuta do patky.
Rámy z ocelových prvků UPE 80-120mm, svařeno a opatřeno základním antikorozním nátěrem a finálním nátěrem (např. polyuretanová barva) v odstínu podle stávající rampy (cca RAL 7040 šedá). Pochozí plocha je navržena z dílů pororoštu z kompozitních materiálů výšky 30mm, nehořlavé prvky s drsněným protiskluzným povrchem v odstínu tmavě šedé. Madla ve výšce osově 900mm pro vozíčkáře a 650mm pro děti, podél zábradlí ve výši 150mm je ochranné madlo pro vozíky. Výplň zábradlí je z lankového systému 6mm včetně typových napínáků a ukončujících prvků. Stávající podesta v místě napojení bude upravena - stávající zábradlí bude v určené části odstraněno odřezáním, bude doplněna nová spojka, přivařena ke stávajícím vodorovným prvkům, nová stojka bude ukotvena do betonové podesty. Opravené zábradlí včetně horního nerezového krytu madla bude upraveno do původní podoby – zbroušení svarů, nátěry. Do podesty bude přikotven i rám nové rampy – není jako statický spoj, ale pouze zajištění proti posunu pochozí plochy. Nejedná se o bezbariérové řešení pro osoby se sníženou schopností pohybu, rampa má sklon 1:8 a má ramena delší než 3m.
Stavba NZM je situovaná na parc. č. 2119, 2120/1 v k. ú. Holešovice – jedná se o památkovou zónu, budova, pozemek v památkové zóně, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka. Při realizaci je nutné dodržet podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MHMP OPP č. j. MHMP 1638750/2020 ze dne 23. 10. 2020, které je součástí dokladové části projektové dokumentace.
Podrobnější popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci zpracované firmou Ing. arch. Miloslav Vajtr, 155 00 Praha 5 - Třebonice, V Brůdku 77, IČ: 439 41 559, která je v Příloze č. 1 této výzvy.

NIPEZ: 45420000-7 Stav. zámečnictví a stav. truhlářské práce 45421000-4 Stavební zámečnictví
45341000-9 Instalace a montáž zábradlí
45110000-1 Demolice a zemní práce

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.03.2021