Veřená zakázka

Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. Etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě - I. etapa“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projekt“) zpracované Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Vodní 27, PSČ 344 01, IČ 12285447 (příloha č. 4) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3).
Bude se realizovat pouze I. etapa. Jedná se o vybudování nových komunikací, chodníků a parkovacích stání v prostoru bývalého vojenského seřadiště včetně vybudování dešťové kanalizace kanalizace, splaškových, dešťových a vodovodních přípojek, prodloužení STL plynovodu a rozšíření veřejného osvětlení. Pro přehlednost a návaznost jednotlivých etap je předložena na celá projektová dokumentace pro provádění stavby, která obsahuje I. a II. etapu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.04.2021