Veřená zakázka

Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, se sídlem Hradská 79, PSČ 344 01, Domažlice, IČ 73374792, datum 01/2020, zak. číslo 14/2019 (příloha č. 4), dále jen „projektová dokumentace“, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3), dále jen „soupis“, rozhodnutí vydaném pod č. j. OVÚP-8491/2019, MeDO-67955/2019-Sz dne 25.10.2019 (příloha č. 6), rozhodnutí vydaném pod č. j. ZN/27/SÚ/20, SÚ/236/20 dne 13.05.2020 (příloha č. 7) a dále i dle dalších stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, které jsou součástí projektové dokumentace.
Součástí předmětu díla je též:
- doklady o uložení odpadů včetně nebezpečných na skládce,
- geodetické zaměření uloženého recyklátu a výpočet jeho kubatur odpovědným geodetem.
Pro odstranění nejasností zadavatel uvádí, že součástí této veřejné zakázky není vybudování okružní cesty kolem Čerchova (mlatová cesta - viz koordinační situační výkres s označením D.1.3).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.04.2021