Veřená zakázka

PS 0412 - RTH Milešovka - Oprava venkovních omítek a klempířských prvků střechy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45213200-5 - Stavební úpravy skladů a průmyslových budov
Popis:

Cílem prováděných oprav je uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu. Opravy se dotknou dvou budov, které na sebe přímo navazují svými štíty. Zhotovitel provede: - ořez větví zasahujících do fasády a ošetření dřevin balzámem s odnesením odpadu na skládku - opravu vnější omítky s celoplošným přeštukováním v rozsahu do 30% - opravu vnější vápenocementové omítky soklového zdiva v rozsahu do 30%, omítka soklového zdiva bude od štukové omítky fasády odlišena zrnitější strukturou a sytějším odstínem okrové barvy, výměry opravy omítek soklového zdiva jsou uvedeny ve výkazu výměr v „Příloze č.2 – Cenová nabídka“ - montáž a demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 - demontáž podokapního žlabu a svodů k dalšímu použití včetně zpětné montáže po opravě fasády - ochrana oken, dveří a terénu u fasády plastovou fólií včetně jejího odstranění po ukončení opravy - omytí omítek před provedením nátěru fasády - krycí dvojnásobný syntetický nátěr štukových omítek, barva fasády bude okrová středně sytá, barva soklového zdiva bude okrová tmavší - hydrofobizační transparentní nátěr omítek a soklového zdiva - odvoz stavební suti a odpadu včetně likvidace na řízené skládce

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.06.2021