Veřená zakázka

PS 0412 - MS Travčice - Oprava výměnou vstupních dveří do skladů munice - II.etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45213200-5 - Stavební úpravy skladů a průmyslových budov
Popis:

Oprava výměnou vrat skladů munice Stavební objekty č. 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 21, 22 jsou jednopodlažní zděné objekty pro skladování munice. Jednotlivé sklady mají 1 až 5 kusů vrat, viz. výkaz výměr. Z důvodu zajištění ochrany skladů munice se požaduje provedení výměny vrat po jednotlivých skladech munice dle časového harmonogramu, který bude zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednavatelem při předání staveniště. Předpokládá se postup prací na jednotlivých skladech munice takto: - Výměna vrat u skladů munice č. 4, 6, 7, 8, 9, 15 a 22 bude probíhat za provozu bez vystěhování materiálu, u skladů č. 13, 18, 19 a 21 bude objekt vojenským útvarem před zahájením prací vystěhován. - Vojenský útvar zajistí na začátku pracovní doby od 6,00 hod. dle harmonogramu otevření příslušného skladu a dohled nad uskladněným materiálem. Zajistí demontáž elektronických prvků ochrany ze dveří. - Zhotovitel provede požadované práce na jednotlivých skladech munice tak, aby vojenským útvarem mohla být zpět zapojena elektronická čidla na vratech a ta uzamčena do 18,00 hod. Toto opatření se netýká skladů č. 13, 18, 19 a 21. - Zednické začištění omítek, obnovení maleb a nátěrů bude prováděno v dalších dnech dle harmonogramu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.04.2021