Veřená zakázka

PS 0135 - Náhradní výsadba dřevin - Jaselská kasárna

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77315000-1 - Vysazování
Popis:

V rámci realizace bude provedena náhradní výsadba 15 ks dřevin, a to na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí vydaného dne 11. 10. 2019, pod Čj. MZP/2019/500/1993. Předmětem zakázky je dodávka sadovnicky zapěstovaných alejových stromů o obvodu kmene 14-16 cm se zemním balem. Výsadba dřevin současně zahrnuje provedení souvisejících činností, dodávku vyvazovacích kůlů na ukotvení dřeviny, vč. příčky a úvazku na uchycení dřeviny, plastovou individuální ochranu kmene do výšky 120 cm, závěrečné provedení komparativního řezu na veškerém sadebním materiálu. O vysázené dřeviny bude zajištěna uvedená odpovídající následná péče po dobu 5 let.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.05.2021