Veřená zakázka

Průmyslová, rek. opěrné zdi, P 15, č. akce 500011

Číslo ve věstníku:
Z2021-010626
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45213310-9 - Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
Popis:

Předmětem plnění je rekonstrukce stávajících opěrných stěn vč. rekonstrukce přilehlé vozovky a chodníků v ul. Průmyslová, v úseku ul. Švehlova - Hostivařská rampa a obratiště, v Praze 15. Opěrné betonové stěny vyrovnávají rozdíl terénů mezi okolními komunikacemi a konečnou zastávkou/obratištěm tramvají. U všech stěn se v současné době projevují poruchy vyvolané působením dlouhodobých atmosférických vlivů, jsou patrné drobné trhliny, odpadané krycí vrstvy apod. Dojde zde k sanaci v celé ploše vč. vyspravení dilatačních spár, odstranění stávající nevyhovující horní římsy stěn. Budou vybudovány nové římsy, které budou tvarově i rozměrově totožné s římsami stávajícími. Také dojde k výměně stávajících zábradlí a svodidel za nové. Předmětem plnění je dále zajištění případných úprav světelného signalizačního zařízení (SSZ), nutných pro realizaci stavby. Požadavky na druh betonu jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v Technické zprávě statické části projektové dokumentace. - Svislé povrchy

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.04.2021