Veřená zakázka

Propagační předměty MŽP 2018–2022

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Reklama a marketing
CPV kódy:
39294100-0 - Informační a propagační výrobky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění reprezentativních propagačních předmětů pro Ministerstvo životního prostředí s důrazem na etické nakupování podporující spravedlivý obchod (fair trade) a ekologicky šetrné produkty, jejichž bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 7 Výzvy k podání nabídky. Součástí plnění veřejné zakázky je i zajištění barevného nebo černobílého potisku těchto propagačních předmětů, balení a jejich dodání do sídla zadavatele, a to průběžně dle potřeb a požadavků zadavatele na základě dílčích objednávek po dobu trvání rámcové dohody. Dodávky musí splňovat veškeré parametry uvedené v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, v nabídce podané účastníkem zadávacího řízení v rámci zadávacího řízení a podmínky dále uvedené v rámcové dohodě a její příloze. Zadavatel přitom klade vysoký důraz na jakost, reprezentativní vzhled a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, dále na soulad s požadavky obecně závazných právních předpisů (zejména pokud jde o bezpečnost a zdravotní nezávadnost propagačních předmětů pro koncové uživatele) a plnění účelu, pro který se tyto propagační předměty obvykle používají, včetně kvalitní aplikace potisku zaručující trvanlivost a barevnou stálost.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.09.2018