Veřená zakázka

Dodávka propagačních předmětů pro API

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Reklama a marketing
CPV kódy:
39294100-0 - Informační a propagační výrobky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je výběr dodavatele (dále jen „Dodavatel“), který dle požadavků Zadavatele zajistí dodávku propagačních prostředků (dále jen „Dodávka propagačních předmětů“) pro Agenturu pro podnikání a inovace na dobu do vyčerpání nabídkové ceny uvedené ve veřejné zakázce, nejdéle však na 4 roky. Pořizované předměty budou sloužit k propagaci Agentury pro podnikání a inovace a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky: Věcné požadavky Zadavatele jsou specifikovány v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je i zajištění veškerých dalších prací potřebných k řádné a úplné realizaci zakázky, jako jsou přizpůsobovací grafické práce, příprava tiskových matricí, technická a předtisková příprava, ražba, seřízení stroje, poskytnutí zkušebního vzorku s již realizovanými označeními pro daný předmět k odsouhlasení, kompletace propagačních předmětů a doprava propagačních předmětů do sídla zadavatele. Dodavatel zajistí taktéž uhrazení případného autorského poplatku nebo poplatku za elektroodpad, pokud se na předmět zakázky bude vztahovat.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.08.2018