Veřená zakázka

Projekt MŽE NTM – ZŘ 18 – Restaurování 2 kusů pohyblivých exponátů

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
92521200-1 - Ochrana exponátů a vzorků
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských, konzervačních a opravárenských prací na dvou kusech muzejních předmětů – pohyblivých exponátech z tzv. „Haly strojů“, jmenovitě: - inv. č. 35458 – Čerpadlo diferenciální - inv. č. 45233 – Zvoníčkův parní stroj (dále společně také jen „Předměty“) s cílem uvést tyto Předměty do pohledového (vystavovatelného) a současně provozního stavu (výsledkem by tak měl být v obou případech plně funkční stroj) specifikovaného v restaurátorském záměru. Konkrétním předmětem plnění veřejné zakázky tak bude kombinace prací restaurátorských, konzervačních a opravárenských prací, zahrnujících v případech stanovených v restaurátorském záměru rovněž výrobu či dodání replik poškozených či chybějících částí Předmětů a v obou případech rovněž návrh a výrobu testovacího rámu k odzkoušení funkčnosti zrestaurovaného a zprovozněného stroje při přejímce, montáž stroje, testovací provoz a návrh stavby fundamentu pro stroj, který bude později umístěný v expozici (podrobněji viz dále). Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v restaurátorském záměru zpracovaném odborným týmem Národního technického muzea v roce 2022 (dále jen „Restaurátorský záměr“), který tvoří přílohu č. 1 Vzorové smlouvy o dílo, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.12.2023