Veřená zakázka

Výběr dodavatele konzervačních prací na sbírkových předmětech

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
92521200-1 - Ochrana exponátů a vzorků
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace odborných konzervačních prací na souborech sbírkových předmětů uložených v depozitářích či dalších prostorách Zadavatele. Součástí plnění je rovněž provedení fotodokumentace před konzervací (vč. detailů poškození), případně nákresy a další prostředky věrného obrazového zachycení stavu předmětu před konzervací, popis stavu předmětu před konzervací, provedení konzervace v závislosti na individuálním stavu a vlastnostech dotčeného sbírkového předmětu dle požadavků Zadavatele, podrobný popis realizace konzervace, včetně seznamu prostředků a látek použitých při konzervaci, fotodokumentace po konzervaci, zachycení výše uvedených skutečností do tzv. „konzervátorské zprávy“, a dále potřebná manipulace, transport, balení a uložení sbírkových předmětů. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.03.2022