Veřená zakázka

IROP Čelákovice II. - Výběr dodavatele konzervačních prací rozměrných sbírkových předmětů II.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
92521200-1 - Ochrana exponátů a vzorků
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace odborných konzervačních prací na dále vymezených rozměrných sbírkových předmětech uložených v exteriéru depozitárního areálu Zadavatele v Čelákovicích. V rámci konzervačních prací bude stran každého dotčeného sbírkového předmětu zajištěno: - provedení fotodokumentace před konzervací (vč. detailů poškození), případně nákresy a další prostředky věrného obrazového zachycení stavu předmětu před konzervací, - popis stavu předmětu před konzervací, - provedení konzervace v závislosti na individuálním stavu a vlastnostech dotčeného sbírkového předmětu dle požadavků Zadavatele v areálu Zadavatele, - výroba zákrytů nebo stojanů pro trvalé uložení sbírkových předmětů, - podrobný popis realizace konzervace, včetně seznamu prostředků a látek použitých při konzervaci, - fotodokumentace po konzervaci, - zachycení výše uvedených skutečností do tzv. „konzervátorské zprávy“, která bude předána v listinné podobě a v elektronické podobě pro zanesení do databáze Zadavatele. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím projektu „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice II.“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007815. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 – návrh smlouvy o dílo a jejích přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.03.2023