Veřená zakázka

Přívětivý a efektivní MěÚ Vsetín – analýza procesů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72220000-3 - Systémové a technické poradenské služby
Popis:

1.1. Zpracování Analýzy vybraných procesů, které jsou v rámci Projektu určeny k automatizování či robotizaci včetně návrhů na optimalizaci (dále jen „Analýza“). Podkladem pro zpracování analýzy je návrh smlouvy a zejména příloha č. 2 této smlouvy. Analýza bude tvořit podklad pro výběr dodavatele softwarového řešení v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v průběhu zadávacího řízení na dodavatele softwarového řešení, a to zejména pokud jde o zpracování vysvětlení zadávací dokumentace včetně vypořádání dotazů.
1.2. Proškolení minimálně 10 klíčových a vedoucích zaměstnanců objednatele v oblasti procesního řízení v rozsahu 16 hodin (2 workshopy po 8 hodinách).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.04.2021