Veřená zakázka

Zajištění odborných služeb k vytvoření integrační vrstvy

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72220000-3 - Systémové a technické poradenské služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy o poskytování odborných služeb spočívajících v poskytování následujících činností: a) poskytování odborných služeb spočívajících v poskytování konkrétních odborných činností za účelem vytvoření integrační vrstvy datového skladu dle bližší specifikace uvedené v Příloze č. 1 Přílohy č. 10 ZD, a to prostřednictvím vývojového týmu dodavatele uvedeného v Příloze č. 5 ZD, včetně implementace, kterou se rozumí provedení činností potřebných k vytvoření a uvedení integrační vrstvy dodavatelem nebo její části do provozu v informačním prostředí zadavatele, b) vytvoření provozní dokumentace vztahující se k vytvořené integrační vrstvě datového skladu zpracované v českém jazyce, c) poskytování technické podpory, kterou se rozumí poskytování odpovědí na dotazy technického charakteru týkající se provozu, instalací a aktualizací integrační vrstvy datového skladu, dále řešení chyb a závad včetně odstranění nefunkčností, d) zajištění školení pro nejméně 10 zaměstnanců zadavatele související s provozem vytvořené integrační vrstvy a to uživatelského, administrátorského a vývojářského charakteru v rozsahu definovaném v jednotlivých zadávacích a pověřovacích listech.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.04.2021