Veřená zakázka

Přístavba hasičské zbrojnice ve Starém Bohumíně

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Nový přízemní objekt bude sloužit k rozšíření stávajících prostor hasičské zbrojnice určených pro umístění požární techniky, která je v současné době částečně umístěna buď pod přístřešky nebo na volných plochách stávajícího oploceného areálu SDH ve Starém Bohumíně.
Součástí stavby je i realizace venkovní terasy umístěné před SZ fasádou přístavby, realizace nového oplocení podél u. Slezské a napojení přístavby novým sjezdem na ul. Slezskou. Přístavba bude napojena na stávající domovní rozvod elektroinstalace, vody a areálové trasy vnější kanalizační sítě.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování nabídky veřejné zakázky je dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracoval Ing. Pavel Stoklasa, B. Němcové 20, 746 01 Opava, výkaz výměr a technická specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.
Nabídka bude zpracována a oceněna podle výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.07.2024