Veřená zakázka

Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 - výměna výplní otvorů

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 - výměna výplní otvorů“.
Realizace předmětu plnění je rozdělena do 2 etap a to následovně:
I. Etapa zahrnuje následující práce
a) zpracovat plán organizace výstavby v rozsahu určeném projektovou dokumentací nebo dle požadavků zadavatele; plán organizace výstavby bude obsahovat harmonogram veškerých prací v jednotlivých bytových jednotkách a společných prostorách v místě plnění (domu), a to po dohodě s nájemci bytových jednotek s ohledem na časové možnosti nájemců pro zpřístupnění bytů;
b) provést všechny potřebné průzkumné práce, sondy a zaměření;
c) zajišťovat veškerou komunikaci s nájemci domu, která spočívá zejména v asertivním vysvětlení postupu prací z věcného i časového hlediska, vysvětlení nutnosti součinnosti ze strany nájemců atd.,
d) provádět práce ve společných částech domu bytového domu, tedy práce bez přímého zásahu do bytů, pokud tato potřeba vyplyne z této smlouvy či z požadavků zadavatele,
II. etapa zahrnuje: samotné stavební a související práce v jednotlivých bytových jednotkách a společných částech domu včetně souvisejících prací a následně dokončovací práce a předání dokončeného díla
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností ADH architects, s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno číslo autorizace 03684 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“ a v neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech), který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.07.2024