Veřená zakázka

III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE PRŮTAH

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce silnic III/3983 (dl. 712 m) a III/39914 (dl. 558 m) v obci Tavíkovice. Součástí je také stavba nové okružní křižovatky, autobusového terminálu, trubního propustku, opěrné zdi, zárubní zdi vjezdové brány, dopravního značení apod. Odvodnění komunikací bude zajišťovat síť uličních vpustí zaústěných do nové dešťové kanalizace. Rekonstrukce průtahu vyvolá také přeložky inženýrských sítí, jako je splašková kanalizace, vodovod, NN, VO, místní rozhlas, sdělovací vedení nebo plynovod.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.08.2024