Veřená zakázka

CHVALOVICE – ÚPRAVNA VODY

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45232430-5 - Stavební práce na výstavbě úpraven vody,
51514110-2 - Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody
Popis:

Předmětem veřejné zakázky zajistit stabilitu dodávky pitné vody do spotřebiště v kvalitě dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb. Za tímto účelem bude v objektu vodojemu instalována technologie úpravy vody a vně objektu jímka pro sedimentaci pracích vod a zasakovacího pole. Instalace úpravárenské technologie je podmíněna zavedením elektropřípojky do objektu VDJ. Elektropřípojka bude vedena v souběhu s obnovovaným zásobním řadem. Kabelová přípojka bude rovněž obnovena v prameništi mezi elektropilířem a vrtem.
Úprava surové podzemní vody bude prováděna souborem dávkování chemikálií pro srážení železa a manganu, úpravu pH vody a její desinfekci. Odstraňování nežádoucích příměsí bude probíhat na tlakovém filtru, kde budou zachycovány vysrážené soli železa a manganu. Upravená voda bude natékat do akumulační komory vodojemu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.04.2021