Veřená zakázka

Pořízení zvukově-hlasovacího záznamového zařízení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Pardubický kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
32321200-1 - Audiovizuální přístroje,
32332300-2 - Přístroje pro záznam zvuku,
32340000-8 - Mikrofony a reproduktory,
32350000-1 - Části zvukového a video zařízení,
51310000-8 - Instalace a montáž rozhlasových, televizních a audiovizuálních přístrojů
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka HW a SW vybavení pro pořizování zvukového a hlasovacího záznamu z jednotlivých jednání orgánů města Slatiňany.
Předmět plnění je realizován v rámci projektu objednatele s názvem „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014399 (dále jen „Projekt“), jehož realizace bude podpořena dotací z Operačního programu zaměstnanost (dále jen „Dotační program“).
Dodávka hardwarového vybavení bude obsahovat zvukově-hlasovací záznamové zařízení s hlasovací technologií umožňující provádět hlasování při jednání orgánu města Slatiňany. Zařízení dále umožní vstup zasedajícího člena do řízené diskuze při jednání orgánů města Slatiňany (tj. přihlášení do rozpravy a udělení slova předsedajícímu). Současně bude zařízení vybaveno technologii schopnou provádět prezenci/identifikaci zasedajících členů jednání (např. například formou identifikačních karet/čipů či jiného adekvátního identifikačního média).
Součástí každého záznamového zařízení bude mikrofonní stojan, ke kterému bude připojena jedna jednotka s hlasovací technologií. Navíc boudou součástí dodávky i přenosné mikrofony, umožňující veřejnosti klást své dotazy během probíhajícího jednání orgánů města Slatiňany.
Předmětem této veřejné zakázky je tedy zejména dodávka:
• 24 ks záznamových míst s hlasovací jednotkou a mikrofonem;
• 1 ks hlavního místa pro předsedajícího s hlasovací jednotkou a mikrofonem;
• 2ks přenosných mikrofonů
• 30 ks identifikačních médií (například identifikačních karet/čipů)
Součástí plnění této veřejné zakázky bude poskytnutí licence k softwaru zvukově-hlasovacího záznamového zařízení na dobu určitou, tj. na dobu trvání Projektu a nejdéle do 31.12.2022. Licence k softwaru zvukově-hlasovacího záznamového zařízení bude zajišťovat zejména:
• pořizování audio záznamu, včetně indexace právě hovořící osoby
• jmenovitou archivaci výsledků hlasování
• grafické zobrazení výsledků pro možnost zobrazení na monitoru nebo promítnutí na datovém projektoru
• prezenci zasedajících
• automatickou kontrolu usnášeníschopnosti
Současně bude při plnění předmětu této veřejné zakázky zajištěno řádné školení zaměstnanců Městského úřadu Slatiňany s dodávaným HW i SW.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.07.2021