Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Vybavení divadla Pražské konzervatoře zvukovou technikou


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Výzva k zaslání cenové nabídky bude zaslána osloveným firmám pouze elektronicky formou mailu nebo elektronického nástroje a zároveň bude uveřejněna na Profilu Zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek, kde bude veřejně k dispozici případným dalším účastníkům výběrového řízení. Tato výzva včetně příloh obsahuje zadávací podmínky.

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zajištění vybavení divadla Pražské konzervatoře zvukovou a hudební technikou, což zahrnuje dodávku zesilovačů, reprobeden, mikrofonních setů a mikrofonů, bezdrátových odposlechových systémů, vysílače, kabelů atd. včetně kompletace, instalace a montáže daného, výše uvedeného zařízení za podmínek a v souladu s výzvou a zadávací dokumentací.

Termín plnění veřejné zakázky je do 30. 12. 2020.
Termín plnění bude v předložené cenové nabídce stanoven datem konkrétního dne, měsíce a roku, resp. vymezeným časovým intervalem. Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy.
Termín plnění veřejné zakázky je závazný, jeho překročení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Místem plnění předmětné veřejné zakázky jsou prostory divadla Pražské konzervatoře v objektu budovy na adrese „ Na Rejdišti 1/77, 110 00 Praha 1“

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 07.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 15.12.2020 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.