Veřená zakázka

PD - ZTV pro RD Bobelovka, Jindřichův Hradec

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Zpracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu ZTV pro RD Bobelovka na pozemku p.č.4022, k.ú. Jindřichův Hradec, vč. geologického a hydrogeologického průzkumu, projednání s orgány státní správy a samosprávy, správci sítí a s ostatními organizacemi a sdruženími dotčenými stavbou dle zpracovaného návrhu zastavitelnosti (možná varianta, 5 rodinných domů). V dokumentaci budou zahrnuty tyto sítě: komunikace, kanalizace splašková a dešťová (příp. vsakování), vodovod, chráničky připravené pro dodatečné provedení slaboproudých rozvodů, rozvody VO. Rozvody NN budou řešeny samostatně – firmou. EG.D. a.s. na základě navržené parcelace a ve spolupráci s dodavatelem PD ZTV. Rozvody plynu nebudou součástí PD. Součástí PD bude i dopravní napojení na stávající komunikace. Rozsah projektové dokumentace: 1) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 1) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. 2) Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.11.2021