Veřená zakázka

Autobusové zastávky ve Straníku

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí zakázky bude i inženýrská činnost k zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí pro vydání společného povolení.
Projektová dokumentace bude řešit výstavbu dvou autobusových zastávek ve Straníku, včetně jejich propojení chodníkovým tělesem a přechodem pro chodce s nasvětlením. Součástí řešení bude odvodnění komunikace v řešeném úseku.
Podkladem pro projektovou dokumentaci je studie „Posouzení možnosti umístění autobusových zastávek ve Straníku“ zpracovaná Ing. Miroslavem Knápkem v říjnu 2019, studie „Chodníkové těleso ve Straníku u Nového Jičína“ zpracovaná společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v dubnu 2016 a vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu. Dokumentace včetně soupisu prací budou zpracovány tak, aby umožňovali případnou realizaci stavby ve dvou etapách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.12.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Rekonstrukce mostů Havlíčkův Brod – projektové dokumentace place Celá Česká republika
FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace a autorský dozor place Celá Česká republika
Revitalizace veřejného prostranství Masarykova - Pražská – DUR place Celá Česká republika
PD - výstavba sociálního bydlení place Celá Česká republika
Zpracování projektové dokumentace na dostavbu budov SO 01 a SO 02 v monobloku a výstavbu nové budovy SO 07 u monobloku Klatovské nemocnice, a.s. a zpracování stavebního projektu na vybudování nového urgentního příjmu v Klatovské nemocnici, a.s. place Celá Česká republika
Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon A1 – Stavebně dispoziční úpravy stávajících prostor v 2.NP pro zřízení školicího střediska – zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení place Celá Česká republika
21071 - I/45 Oborná, most ev.č. 45-019 – PD+IČ/AD place Celá Česká republika
Zpracování projektové dokumentace – přestavba na kuchyňku ve funkční garsonce, profi kuchyni a zázemí pro pedagogy - OPAKOVÁNÍ place Celá Česká republika
Zpracování projektové dokumentace stavby "Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice nad Odrou" place Moravskoslezský kraj
Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska place Celá Česká republika