Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace stavby "Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice nad Odrou"

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice nad Odrou“ v níže uvedeném rozsahu a s níže uvedenými parametry.

Projektová dokumentace bude zpracována v těchto částech a stupních:
• Dokumentace pro společné řízení (DÚR+DSP)
• Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr.

Dokumentace pro společné řízení (DÚR+DSP) bude řešena dle příslušných ustanovení stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění.
Součásti projektových dokumentací bude inženýrská činnost vč. správních poplatků.

Obsahem plnění je taktéž:
• zabezpečení vstupních podkladů – tj. objasnění cílů s objednatelem, podklady od správců sítí, geodetické zaměření místa stavby, provedení inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu v místě stavby,
• zajištění vydání povolení stavby u příslušného stavebního (vodoprávního) úřadu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  04.10.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.10.2021