Veřená zakázka

PD – Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/3

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmět díla: a) Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) na akci „Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují“ pro území vyznačené v příloze č.4, a to v souladu se zpracovanou územní studií veřejného prostranství „NMnM – nám. Republiky, Českých legií, Farská zahrada“, kterou zpracoval BRAK architekcts, Ing. arch. Petr Brožek, Praha 4 (naleznete ji na webových stránkách města https://www.novemestonm.cz/modules/file_storage/download.php?file=7bdfed45%7C1947 ) b) Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu bude, po vydání územního rozhodnutí na DUR „Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují“, následné zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provedení stavby (dále jen „DSP“) na akci „Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují, 1.etapa“ pro území vyznačené v příloze č.5, a to v souladu se zpracovanou územní studií veřejného prostranství „NMnM – nám. Republiky, Českých legií, Farská zahrada“, kterou zpracoval BRAK architekcts, Ing. arch. Petr Brožek, Praha 4 (naleznete ji na webových stránkách města https://www.novemestonm.cz/modules/file_storage/download.php?file=7bdfed45%7C1947 ) Součástí zpracování DUR a DSP dále bude: - DUR - polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území stavby v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace. - DUR - vyznačení stavby do katastrální mapy. - DSP - zpracování vytyčovacího výkresu stavby v systému JTSK, včetně výškových souřadnic v takovém množství, aby bylo možné stavbu realizovat. - DUR i DSP - vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. - DUR i DSP - zpracování podkladů pro jednání s vlastníky dotčených pozemků. - DUR - podání žádosti o územní rozhodnutí. - DSP - podání žádosti o stavební povolení. - DUR - bude zpracována včetně kvalifikovaného propočtu na celé řešené území a propočtu na 1.etapu, kterou bude řešit DSP, a to v grafickém zpracování a zpracování na digitálním nosiči dat. - DSP bude zpracována včetně soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtů, a to v grafickém zpracování a zpracování na digitálním nosiči dat. - DSP bude řešit organizaci výstavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  05.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.05.2022