Veřená zakázka

PD – Stavba polních cest HC20, HC5 a vodní nádrže VN3 v k.ú. Habrovany

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na prvky plánu společných zařízení v k.ú Habrovany. Projektová dokumentace bude řešit vodní nádrž VN3, polní cestu HC5 a HC20 včetně interakčních prvků IP29b a IP 30. Součástí projektové dokumentace bude projednání s dotčenými orgány a organizacemi, vyhotovení soupisu prací a dodávek včetně rozpočtů, vyhotovení výškopisných a polohopisných zaměření, provedení podrobného geotechnického průzkumu podle platných technických norem a předpisů, provedení biologického průzkumu s následným posouzením území záměru s ohledem na zájmy chráněné ZOPK, zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených stavbami a zajištění vydání stavebního a vodoprávního povolení.
Předpokládá se, že realizace vodní nádrže VN3 podle zpracované PD bude financována z Národního plánu obnovy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.05.2022