Veřená zakázka

P-L I., akumulační nádrž, uzávěr na nátoku do K2

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je opatření v k. ú. Podivín, k.ú. Velké Bílovice, obec Podivín, Velké Bílovice, okres Břeclav, ORP Břeclav, povodí Moravy – oprava a nadbetonování stávajícího vtokového objektu, osazení nového uzávěru, osazení nové obslužné lávky. Vtokový objekt se nachází v akumulační nádrži P-L I., na levém břehu. Pro provádění prací je nezbytné, aby akumulační nádrž byla zcela vypuštěná. Dále bude v rámci stavby provedena demontáž šoupátka Š3 DN 500 v km 3,236, které je umístěno v prefabrikované šachtě a částečná demontáž šoupátka Š1 DN 500 které se nachází v břehu akumulační nádrže. Na výusti kanálu K2 do vodní nádrže Šísary bude provedena výměna stávající klapky DN 300 se servopohonem. Práce budou provedeny na 2 objektech staveb vodních děl – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.05.2021