Veřená zakázka

II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace v ulici Legionářská v Kuřimi, konkrétně obnova přilehlého dopravního prostoru (chodníky, parkovací pruhy, místní komunikace, vjezdy a zeleň) komunikace II/386 ulice Legionářská v km 0,023 - 0,863 po rekonstrukci povrchu a pokládce inženýrských sítí v daném úseku. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, které tvoří přílohu č. 1 této výzvy a ve slepém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy (dále jen „Položkový rozpočet“).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.05.2021