Veřená zakázka

OS Praha 1 - revitalizace JS _ sedací nábytek

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Nábytek
Nábytek ->  Kancelářský
Nábytek ->  Ostatní
CPV kódy:
39110000-6 - Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka volně stojícího nábytku, který je součástí investiční akce OS Praha 1 – revitalizace JS. Jedná se o křesla a polokřesla soudců a dalších účastníků soudního jednání, jež jsou typovými výrobky, a dále jde o atypické dřevěné lavice pro obžalované a veřejnost. Zadavatel požaduje, aby dřevěné lavice pro obžalované a pro veřejnost, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky, zahrnovaly nenápadný systém, který by umožňoval jejich vzájemné spojení (viz též výkres lavice D.1.1.43 v projektové dokumentaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace). Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci „Revitalizace jednacích síní Obvodního soudu pro Prahu 1“ zpracované projektantem REINVEST spol. s r. o., se sídlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČO: 65410840 (dále jen "projektová dokumentace"), včetně soupisu dodávek a prací, které jsou přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Projektová dokumentace je zpracována pro celou investiční akci OS Praha 1 – revitalizace JS, nicméně předmětem plnění této veřejné zakázky je pouze dodávka volně stojícího nábytku v rozsahu dle soupisu dodávek a prací, který je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Doba plnění - zadavatel požaduje realizaci veřejné zakázky v těchto lhůtách: - zahájení realizace veřejné zakázky bez odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, - ukončení plnění veřejné zakázky do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, přičemž v této lhůtě bude předmět plnění dodán na místo plnění a umístěn v budově OS Praha 1 dle pokynů objednatele. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.06.2021